אמנות הפיסול מעיין ברוך ת.ד. 67 ד.נ. גליל עליון 1222000 טלפון 04-6943533

0-52-2584052 /0-52-5043535 (972(+

   The Art of Sculpturing  Maayan Baruch- Upper Galilee -1222000 Israel

Facebook: איציק כהן הפסל   bgoc110@gmail.com